DREZNO

Cena od 119
Wycieczka
Wycieczka
Wycieczka
Tour Single
Tour Single
Tour Single

DREZNO
Zamek Drezdeński, Zwinger - Zespół Pałacowy, Galeria (obrazy dawnych mistrzów), Muzeum Historyczne (kolekcja paradnej broni i strojów), Katedra, Kościół Frauenkirche, nowe centrum miasta, drobne zakupy.

Bilety:119 zł normalny + 14  EURO wstępy, 109 zł ulgowy + 1 Euro
Terminy: PIĄTKI 7.00 - 20.00

7.00    wyjazd z Karpacza przekroczenie granicy w Zgorzelcu
10.30    przyjazd do Drezna (Zamek Drezdeński - Zwinger, Katedra, Galeria - obrazy dawnych mistrzów, drobne zakupy)
16.00    wyjazd z Drezna
20.00    przyjazd do Karpacza

W przypadku grup zorganizowanych - cena wycieczki pozostaje do negocjacji.

Bilety ulgowe będą przysługiwać wyłącznie dzieciom, młodzieży uczącej się oraz studentom do 24 roku życia, nie będą przysługiwać rencistom i emerytom.

Terminy wycieczki

Brak zdefiniowanych terminów dla wycieczki. Informacja o terminie telefonicznie lub przez email.