Cena osobodnia : od 45,00 zł 

Cena obejmuje :
 nocleg + śniadanie + obiad + podwieczorek + kolacja 
( na każde  15 osób - 1 osoba  GRATIS  )

 Z A P R A S Z A M Y